Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΒΕ.. (εικαστικό αφιέρωμα στον W. Shakspeare

Στον Ιανό, μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2012.
Συμμετέχω με το τρίπτυχο κολλάζ: TO ROMEO BE JULIET
Δεν υπάρχουν σχόλια: